Zespół Szkół w Starym Targu


Idź do treści

Archiwum - rok szkolny 2011/2012

      W piątek 29 czerwca w Zespole Szkół w Starym Targu odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego. Dyrektorki szkoły i wychowawcy wręczyli nagrody dla tych wszystkich, którzy wyróżnili się wynikami w nauce, w szkolnym sporcie i aktywną działalnością w Samorządzie Uczniowskim. Po apelu uczniowie spotkali się ze swoimi wychowawcami w klasach. W trakcie tych spotkań świadectwa otrzymali wszyscy ci, którzy nie zotali wyróżnieni podczas apelu. Więcej...


      Informacje o konkursach ogłoszonych z okazji Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej (ER 2012):

Konkurs generations@school

Konkurs Aktywni babcia i dziadek


      Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2011/2012 rozpocznie się Mszą Świętą, która odbędzie się 29 czerwca o godz. 800. Po Mszy, ok. godz. 900 na placu szkolnym zbieramy się do uroczystego apelu, a po nim nastąpią spotkania uczniów z wychowawcami poszczególnych klas i wręczenie świadectw.


      Uczniowie z najmłodszego oddziału szkolnego wystąpiły w uroczystym teatrzyku pt. "Gburna Królewna" przygotowanym przez przedszkolankę panią Justynę Amling. Poprzez inscenizację maluchy przedstawiły cechy kulturalnego i grzecznego przedszkolaka, jakie poznały poprzez rok nauczania. Mali aktorzy otrzymali gromkie brawa od pani dyrektor Mirosławy Jakubik, jak i od pani dyrektor Marzeny Andrzejczak. Liczne uśmiechy, łzy wzruszenia, a także wręczanie "na kolanach" dyplomów przez grono pedagogiczne przedszkolakom dały radość nie tylko maluchom, ale i rodzicom. Udanych wakacji - tego pozostało nam życzyć maluszkom!!! Więcej...


      W czwartek 28.06.2012 r. uczniowie klas VI zakończyli edukację w szkole podstawowej. Na uroczystości wychowawcy klas VI wręczyli uczniom świadectwa i nagrody za wysokie wyniki w nauce. Z klasy VIa zostali wyróżnieni: Rafał Aleksandrowicz, Natalia Kopek, Patryk Krupa, Sandra Śrutkowska i Karolina Tomczyk. Z klasy VIb świadectwa z czerwonym paskiem otrzymali: Maciej Bełz, Adrianna Kalenik, Zofia Markowicz, Hanna Szymańska, Maciej Tutlewski i Agnieszka Urbanowicz. Część artystyczna wykonana przez młodzież szkolną u wielu nauczycieli wywołała łezkę w oku. Więcej...


      28 czerwca w odbyło się uroczyste pożegnanie absolwentów naszego gimnazjum. Dyrektorki szkoły i wychowawcy wręczyli nagrody dla tych wszystkich, którzy wyróżnili się wynikami w nauce, w szkolnym sporcie, udziałem w projektach i aktywną działalnością w Samorządzie Uczniowskim. Absolwenci przekazali sztandar szkoły i złożyli ślubowanie. Na zakończenie przedstawili część artystyczną a uczniowie klas drugich pożegnali swoje starsze koleżanki i kolegów wręczając im bukieciki kwiatów. Scenariusz uroczystości... Więcej...


      W środę 27 czerwca w Zespole Pałacowym w Waplewie Wielkim już po raz kolejny odbyło się uroczyste wręczenie stypendiów Wójta Gminy Stary Targ. Więcej...


      23 czerwca w szkolnej Izbie Tradycji odbyło się podsumowanie projektu "Opowiem ci o wolnej Polsce". W ciągu trzech lat młodzież pod kierunkiem nauczyciela historii - p. Adama Langowskiego przeprowadzała wywiady z ludźmi mieszkającymi na terenie naszej gminy, będącymi świadkami histori. Dwa lata temu był to p. Stanisław Bogdanowicz, w ubiegłym roku p. Florian Piasecki a w obecnym p. Aniela Humin. Wszyscy oni uczestniczyli w uroczystym spotkaniu, zamykającym trzyletni cykl pracy uczniów. Więcej...


      W dniach 21-22 czerwca odbyła się wycieczka do Torunia, w której uczestniczyli uczniowie klas IV-VI SP i czworo uczniów z gimnazjum. Pierwszego dnia zwiedzano Centrum Astronomii UMK w miejscowości Piwnice, gdzie można było obejrzeć radioteleskop o średnicy 32 m. Po południu odbyły się warsztaty w Muzeum Piśmiennictwa w Grębocinie. Podczas warsztatów uczniowie poznali dawne metody produkcji papieru i brali udział w wytwarzaniu papieru czerpanego. Drugiego dnia odbyły się warsztaty w Muzeum Piernika w Toruniu. W trakcie zajęć uczestnicy wycieczki samodzielnie wykonywali pierniki według średniowiecznej receptury. Po warsztatach nastąpiło zwiedzanie miasta z przewodnikiem, a następnie odbył się rejs statkiem po Wiśle. Więcej...


      Niezapomnianych wrażeń dostarczyli swoim bliskim oraz uczniom i pracownikom Szkoły Podstawowej im. Franciszka Jujki w Starym Targu uczniowie kl. IIIa. Na zakończenie I etapu edukacyjnego zaprosili gości do Świata Baśni i Teatru. Wystawili trzy przedstawienia - "Księżniczkę na ziarnku grochu", "Kota w butach" i "Czerwonego Kapturka". Muzycznie oprawiła je p. Małgorzata Sabisz. W przerwie między spektaklami dzieci bawiły się przy muzyce. W przygotowaniu imprezy aktywnie uczestniczyli rodzice (stroje, dekoracja sali, wystawa dyplomów (74) i zdjęć, poczęstunek). Po występach goście oglądali wystawę sukcesów i pamiątek zebranych na sali, a Klasowa Rada Rodziców częstowała wszystkich własnymi wypiekami. Więcej...


      Na podstawie informacji MEN (Projekt Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. - "Wyprawka szkolna") Wójt Gminy Stary Targ informuje, że dofinansowanie zakupu podręczników przysługuje rozpoczynających w roku szkolnym 2012/2013 naukę: uczniom klas I szkoły podstawowej pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.) czyli 504 zł netto. Pełna treść ogłoszenia...


      W środę 6 czerwca 2012 r. na stadionie Gminnego Klubu Sportowego "Powiśle" w Starym Targu odbyła się zaległa impreza dla uczniów szkoły podstawowej z okazji Dnia Dziecka (przełożona z dnia 1-go czerwca z powodu opadów deszczu). Tym razem pogoda dopisała. Uczniom zapewniono wiele atrakcji, m. in. udział w licznych konkurencjach nie tylko sportowych i występy artystyczne. Impreza przebiegła w miłej atmosferze. Organizatorami byli Gminny Ośrodek Kultury i Szkoła Podstawowa im. Franciszka Jujki w Starym Targu. Więcej...


      W środę 23 maja 2012 przeprowadziliśmy w naszej szkole pierwszą zbiórkę elektroodpadów. Taką formę propagowania świadomoœci ekologicznej zaproponowała nam firma International Paper, z którą współpracujemy od września prowadząc skutecznie wśród uczniów zbiórkę makulatury. Odbiorcą zużytego sprzętu zajęła się firma Eko Trade z Kwidzyna, która nie tylko odebrała zebrane elektroodpady ze szkoły, ale również pojechała w teren do gospodarstw, które zgłosiły, że nie mają możliwości dostarczenia sprzętu na miejsce zbiórki. W ten sposób można było się pozbyć z domu zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego typu: lodówki, telewizory, pralki, komputery, żelazka itp., ale również baterii, świetlówek, akumulatorów. Większoœć tego typu urządzeń zawiera groźne dla człowieka i zwierząt substancje: kadm, rtęć, freon czy azbest. Mogą one powodować wady wzroku i mowy, nadciśnienie, nowotwory, uszkodzenia wątroby. W związku z tym absolutnie nie wolno wyrzucać żadnych elektroodpadów do zwykłego kosza na śmieci. Cały zebrany materiał firma Eko Trade zważyła i przekazała informację, że oddaliśmy zużytego sprzętu 1016 kg. Zgromadzone przy okazji akcji fundusze zostaną wykorzystane na potrzeby szkoły. Mam nadzieję, ze taka akcja oprócz skutków wymiernych zwiększy świadomość mieszkańców naszej gminy dotycząca recyklingu i ochrony najbliższego środowiska. Wszystkim, rodzicom, uczniom i nauczycielom, którzy włączyli się w przeprowadzenie pierwszej - ale mam nadzieję, że nie ostatniej tego typu akcji - BARDZO DZIĘKUJĘ!!!

Koordynator akcji: Magdalena Wiechowska


      21 maja uczniowie klas IV - VI wzięli udział w Szkolnym Konkursie Ortograficznym "Król i Królowa Ortografii 2011 - 2012". W tym roku te zaszczytne tytuły przypadły Maciejowi Tutlewskiemu i Zofii Markowicz, oboje z klasy VIb. Zaraz za nimi znalazła się Natalia Kopek z klasy VIa oraz Radosław Rogowski z klasy V. Najlepiej z klas IV wypadła Oliwia Truszczyńska. Konkurs przygotowali poloniści pani Bożena Grabowska i pan Bronisław Jastrzębski.

Tekst – Bożena Grabowska


      W dniach 20 i 21 maja 2012 r. trójka uczniów z naszego gimnazjum: Sylwia Hamadyk, Marcin Kuźmiński i Zuzanna Jakubik wraz z opiekunem Panem Waldemarem Wnukiem uczestniczyła w Bałtyckim Festiwalu Nauk. Nasi uczniowie, pojechali tam zaprezentować, skonstruowaną przez nich „maszynę” o nazwie PIDDMUCH. Ich wynalazek mierzył przyspieszenie w ruchu jednostajnie przyspieszonym w różnych kątach nachylenia. Spotkali się oni z bardzo dużym zainteresowaniem ze strony uczestników festiwalu jak i współorganizatorów, którzy szczególnie zdziwieni byli wiekiem naszych kolegów. Gratulujemy wytrwałości oraz pomysłu. Oby w naszej szkole było coraz więcej uczniów tak ambitnych i nauczycieli tak oddanych pracy. Więcej...


      18 maja 2012 roku odbył się finał konkursu "Szlakiem współczesnej i dawnych stolic Polski" podsumowujący wycieczki uczniów szkoły podstawowej do Krakowa, Warszawy, Gniezna i Biskupina. Uczniowie rozwiązywali zagadki, układali puzzle, odpowiadali na pytania i uzupełniali teksty z lukami na temat zabytków i ciekawych miejsc odwiedzanych w czasie wycieczek. Najlepszy podczas zmagań okazał się Patryk Krupa z klasy VIa, który tylko o pół punktu wyprzedził Zofię Markowicz z klasy VIb, trzecie miejsce zajęła Natalia Kopek z klasy VIa. Konkurs przygotowały panie - Joanna Winnicka, Krystyna Karwowska i Bożena Grabowska. Więcej...


      11 maja odbyły się w naszej szkole uroczystości z okazji świąt majowych. Tego dnia obowiązywał wszystkich strój galowy. Na drugiej godzinie lekcyjnej odbył się apel dla uczniów SP, a na trzeciej dla gimnazjalistów. W czasie apeli uczciliśmy rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja, Dzień Flagi RP, rocznicę wstąpienia Polski do Unii Europejskiej, Dzień Zwycięstwa, czyli zakończenie II wojny œwiatowej oraz Dzień Europy. Uczniami biorącymi udział w apelach byli: Aleksandra Walkowska (prowadząca), Karolina Tomczyk, Nikola Tutlewska, Rafał Aleksandrowicz i Maciej Bełz. W pierwszej części apelu dla uczniów SP klasa IIIa pod kierunkiem p. Janiny Wiśniewskiej przedstawiła ambitny program o wymowie patriotycznej. Więcej...


      Dnia 9 maja 2012 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Starym Targu odbyliśmy spotkanie ze świadkiem historii w ramach realizacji projektu "Opowiem ci o wolnej Polsce". Naszym świadkiem była pani Aniela Humin, która wraz z rodziną trafiła po wojnie z Bieszczad na teren gminy Stary Targ. W projekcie brali udział następujący uczniowie Publicznego Gimnazjum im. Franciszka Jujki w Starym Targu: Daria Bosek, Sylwia Hamadyk, Zuzanna Jakubik, Julita Jóźwiak, Karolina Kuźmińska, Nikolina Markowicz, Janusz Bugowski, Marcin Kuźmiński, Grzegorz Sałek i Paweł Wąsicki. Opiekę nad nami sprawował nauczyciel historii pan Adam Langowski. Więcej...


Tekst: Marcin Kuźmiński


      W dniach 25-26 kwietnia uczniowie szkoły podstawowej, głównie z klas IV - VI, pojechali na wycieczkę do Gniezna, Biskupina i Kruszwicy. Była to już trzecia i ostatnia wyprawa w ramach projektu - "Szlakiem współczesnej i dawnych stolic Polski". Gniezno powitało nas bardzo kapryśną pogodą, ale za to piękna katedra i słynne Drzwi Gnieźnieńskie szybko pozwoliły nam zapomnieć o zimnie i padającym deszczu. Wieczorem czekały nas jeszcze ciekawe zajęcia, tzn. strzelanie z łuku i lepienie z gliny. Drugi dzień powitał nas pięknym słońcem i wyprawą do osady kultury łużyckiej sprzed ponad 2,5 tysiąca lat p.n.e. - do Biskupina. Tego dnia zwiedziliśmy jeszcze Muzeum Kolejki Wąskotorowej w Wenecji oraz podziwialiśmy piękne jezioro Gopło z Mysiej Wieży w Kruszwicy. Więcej...


      Dnia 24.04.2012 r. w Szkole Podstawowej odbył się dzień profilaktyczny dla klas IV - VI. Impreza odbyła się pod hasłem "Savoir vivre na co dzień". Zadaniem każdej klasy było przygotowanie krótkiego występu artystycznego i plakatu nawiązującego do zasad dobrego zachowania. Wszyscy uczniowie dołożyli starań, aby przedstawić zasady savoir vivre w postaci piosenki bądź scenki. Zaprezentowano zasady kulturalnego zachowania w szkole (podczas apelów i akademii), w restauracji, kinie i teatrze. Dowiedzieć się można było jak poprawnie nakryć stół i przedstawiać sobie znajomych. Plakaty przygotowane przez uczniów podziwiać można na korytarzu szkolnym. Po części artystycznej przedstawiciele każdej klasy zmagali się w quizie na temat zasad dobrego zachowania. Więcej...


      19 kwietnia 2012 w Zespole Szkół w Czerninie odbył się Powiatowy Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. W oddzielnych kategoriach rywalizowały ze sobą drużyny ze szkół podstawowych oraz gimnazjów. Nasze gimnazjum reprezentowała drużyna w składzie:

  • Janusz Bugowski
  • Marcin Kuźmiński
  • Paweł Wąsicki

      Zawody przebiegały w dwóch etapach. Najpierw uczniowie pisali test sprawdzający ich wiedzę w zakresie znajomości przepisów ruchu drogowego i umiejętności udzielania pierwszej pomocy, a następnie pokonywali kolarski tor przeszkód. Ostatecznie nasz zespół zajął czwarte miejsce w powiecie. Więcej...


      Uczennica klasy IIIc Zuzanna Jakubik zdobyła tytuł laureata wojewódzkiego konkursu biologicznego. 18 kwietnia 2012 roku odebrała zaświadczenie Wojewódzkiego Kuratora Oświaty, które dało jej maksymalny wynik egzaminu gimnazjalnego w części matematyczno-przyrodniczej oraz pewne miejsce w wymarzonym liceum. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.


      W bieżącym roku szkolnym jedna z naszych uczennic Zuzanna Jakubik, zdecydowała się wziąć udział w ogólnopolskim konkursie internetowym pt: "Know Poland - Poznawać Polskę" organizowanym przez Fundację Wspomagania Wsi. Do udziału w konkursie zgłosiło się 1013 uczestników. W pierwszym etapie konkursu, zainteresowani musieli rozwiązać test składający się z 80 pytań wielokrotnego wyboru. Wyniki tego etapu miały wyłonić 150 uczestników zakwalifikowanych do drugiej rundy. Udało się to reprezentantce naszej szkoły. Drugi etap konkursu polegał na rozwiązaniu testu składającego się z 30 pytań wielokrotnego wyboru. Wyniki podane 4 stycznia 2012 roku wyłoniły osiemdziesięciu pięciu finalistów. Drugi wynik uzyskała uczennica naszej szkoły. Więcej...


      Dnia 3 kwietnia 2012 r. szóstoklasiści z naszej szkoły pisali ogólnopolski sprawdzian klas VI. Do tego pierwszego dla nich egzaminu przystąpiło trzydziestu trzech uczniów klasy VI"a" i VI"b". Teraz w napięciu oczekują na wyniki swoich prac. Więcej...


      W środę - 4 kwietnia 2012 roku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kasprowicza w Sztumie odbył się IV Powiatowy Konkurs Historyczny dotyczący życia Napoleona Bonaparte. Żadnemu z pięciorga naszych reprezentantów nie udało się zwyciężyć. Uczniowie, którzy brali udział w tym konkursie to: Sylwia Hamadyk, Bartosz Maćkiewicz, Katarzyna Milewska, Patryk Śrutkowski oraz Marta Wawrzyszuk. Test, którzy rozwiązywali był trudny. Znajdywały się w nim m.in: obrazy, zdjęcia orderów i herbów, opisy postaci i różnych bitw związanych z Napoleonem Bonaparte.


      We wtorek - 3 kwietnia 2012 roku w Zespole Szkół im. Jana Kasprowicza w Sztumie odbył sie IV Powiatowy Konkurs Matematyczny dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Naszą szkółę reprezentowało sześcioro uczniów, jednak nikomu z nich nie udało się zająć żadnego z trzech nagradzanych miejsc. Najbliżej zwycięstwa była Sylwia Hamadyk, która zajęła IV miejsce z wynikiem 21 punktów na 26 możliwych. Następnie Zuzanna Jakubik z wynikiem 15 punktów. Marcin Kuźmiński i Marta Wawrzyszuk uzyskali 14 punktów. Poza nimi w konkursie brali udział: Bartosz Maćkiewicz i Aniela Tomczyk. Uczniami opiekował się pan Waldemar Wnuk.


      Dnia 31.03.2012 nasi uczniowie wzięli udział w XII Powiatowym Konkursie Ortograficznym organizowanym przez Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Sztumie. Naszą placówkę reprezentowali:

  • Marta Wawrzyszuk - uczennica klasy IIb - zdobyła III miejsce
  • Wiktoria Bartnicka - uczennica klasy Ic - otrzymała wyróżnienie
  • Michał Kuźmiński - uczeń klasy Ia - również otrzymał wyróżnienie.

      Dnia 23 marca 2012 r. w naszej szkole odbył się etap dekanalny Konkursu recytatorskiego "Maryja - Matką Kościoła". W konkursie udział wzięło 11 uczniów z Bruku, Czernina, Starego Targu i Sztumu. W Elblągu nasz dekanat reprezentować będą z klas I - III Marta Kogut z SP Czernin, a z klas IV - VI Jakub Łazar z SP Sztum. Wyróżnienia otrzymali: Zuzia Omieczyńska (SP Sztum), Zosia Markowicz (SP Stary Targ) i Rafał Aleksandrowicz (SP Stary Targ). Więcej...


      18 marca 2012 roku w Sztumie odbyła się kolejna edycja konkursu recytatorskiego "Złote Usta". Wzięło w nim udział pięcioro uczniów z naszego gimnazjum. Troje z naszych reprezentantów zostało nagrodzonych. Zuzanna Jakubik zajęła pierwsze miejsce, Sylwia Hamadyk drugie, a Bartosz Maćkiewicz otrzymał wyróżnienie. Poza nimi w konkursie uczestniczyły: Żaneta Cegłowska i Katarzyna Milewska. Przed ogłoszeniem wyników odbyły się krótkie kursy z języka polskiego.


      17 marca 2012 r. uczniowie Szkoły Podstawowej im. F. Jujki w Starym Targu wzięli udział w Powiatowym Konkursie Recytatorskim "Złote Usta" w Sztumie, który odbył się w salach zamku w Sztumie. Recytujący byli oceniani przez profesjonalne jury z Gdańska - aktora pana Floriana Staniewskiego (Teatr Wybrzeże w Gdańsku) i reżyser - panią Ewę Ignaczak (Sopocka Scena Off de BICZ). Artyści po wysłuchaniu wszystkich konkursowych wystąpień odpowiadali na pytania dzieci i dzielili się swoją wiedzą na temat warsztatu aktorskiego.

      Wszyscy występujący otrzymali co najmniej wyróżnienia, a także nagrody książkowe. W kategorii klas I - III wyróżnienie otrzymała Julia Wąsicka (z klasy II), III miejsce zajęła Izabela Danielewska (z klasy I) , a II - Martyna Walkowska (z klasy III). W kategorii klas starszych wyróżnienie otrzymała Nicol Koprowska (z klasy VIa), a miejsce drugie - Marta Orlich (z klasy IVa) oraz Oliwia Truszczyńska (z klasy IVb).

Tekst: Bożena Grabowska


      16 marca 2012 roku w Gimnazjum nr 1 w Sztumie zostały rozegrane powiatowe zawody w koszykówce dziewcząt. Uczennice naszego gimnazjum zmagały sie z drużynami ze Sztumu, Czernina i Mikołajek Pomorskich. Gimnazjalistki zajęły trzecie miejsce wygrywając mecz z Czerninem, a przygrywając niestety mecze z Mikołajkami Pomorskimi i Sztumem. Tego samego dnia zostały przyznane medale - nasze zawodniczni otrzymały brązowe krążki.


      Dnia 16 marca 2012 r. w Szkole Podstawowej w Starym Targu odbył się etap szkolny Konkursu recytatorskiego "Maryja - Matką Kościoła". W konkursie udział wzięło 17 uczniów naszej szkoły. Do etapu dekanalnego zakwalifikowali się następujący uczniowie i uczennice: Oliwia Bartnicka, Rafał Aleksandrowicz oraz Zosia Markowicz. Więcej...


      15 marca 2012 r. grupa dzieci 5 - 6 letnich z grupy 0a oraz wolontariusze klasy III (Karolina Kuźmińska, Sylwia Hamadyk, Marcin Kuźmiński) oraz klasy I (Aleksandra Walkowska, Żaneta Cegłowska, Klaudia Archacka, Justyna Amling, Natalia Wąsicka, Ewelina Zajączkowska) z Publicznego Gimnazjum pod opieką Pani Magdaleny Wiechowskiej spotkali się na Sztumskim Zamku z przedszkolakami i uczniami „Czytających Przedszkoli i Szkół” z powiatu sztumskiego. Na Zamek przybyła grupa z oddziału przedszkolnego 0a przy SP Stary Targ z prężną grupą wolontariuszy i opiekunem wolontariatu w starotarskim Gimnazjum Panią Magdaleną Wiechowską, uczniowie ze Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Uśnicach, uczniowie ze SP w Czerninie, przedszkolaki ze sztumskich Przedszkoli "Kubusia Puchatka" i "Na Słonecznej Górce" oraz uczniowie SP Nr 2 w Sztumie. Więcej...


      15.03.2012 r. odbył się w naszej szkole etap dekanalny XVI Konkursu Religijnego Diecezji Elbląskiej "Maryja - Matką Kościoła". Do konkursu przystąpiło 16 uczniów ze szkół podstawowych: SP Dzierzgoń, SP Sztum, SP Czernin, SP Waplewo Wielkie i SP Stary Targ. Do etapu diecezjalnego zakwalifikowało się 2 uczniów z najwyższą punktacją: Grzegorz Procyk - 36/41 z Dzierzgonia i Klara Omieczyńska - 35/41 ze Sztumu. Konkurs rozpoczęła p. Mirosława Jakubik - dyrektorka SP Stary Targ a nagrody i dyplomy wręczyła p. Marzena Andrzejczak. Więcej...


      8 marca 2012 roku odbyły się konkursy recytatorskie w klasach I - III (organizatorzy - pani Joanna Wiśniewska i pani Justyna Amling) oraz w klasach IV - VI (organizatorzy – pani Bożena Grabowska oraz pan Bronisław Jastrzębski). Młodsi wygłaszali wiersze o wiośnie, a starsi recytowali utwory sławnych polskich poetek. Nagrody dla laureatów konkursów oraz dyplomy dla wszystkich uczestników ufundował Wójt Gminy Stary Targ - pan Wiesław Kaźmierski oraz Rada Rodziców SP. Zwycięzcy z trzech pierwszych miejsc będą reprezentowali naszą szkołę w powiatowym konkursie "Złote Usta" 17 marca 2012 r.


Lista laureatów:

klasa I - 1 miejsce - Izabela Danielewska
klasa II - 1 miejsce - Julia Wąsicka
klasa III - 1 miejsce - Martyna Walkowska

klasy IV-VI
1 miejsce - Marta Orlich kl. IV A
2 miejsce - Oliwia Truszczyńska kl. IV B
3 miejsce - Nicol Koprowska VI A
wyróżnienia - Oliwia Bartnicka IV B i Maciej Bełz VI B

Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim uczestnikom oraz jurorom oceniającym recytatorów.


Tekst B. Grabowska


      Dnia 28 lutego 2012 r. reprezentacja dziewcząt z naszej szkoły uczestniczyła w Mistrzostwach Powiatowych w Piłce Ręcznej. Zawody te odbywały się w Publicznym Gimnazjum im. Jana Pawła II w Sztumie. W rywalizacji brały udział drużyny ze Szkół w: Sztumie, Czerninie i Starym Targu. W meczu z reprezentacją z Czernina odnieśliśmy sukces - wygraliśmy 8:6. Starcie ze Sztumem zakończyło się naszą porażką 7:10. Posiniaczone i obolałe dziewczyny ostatecznie zajęły drugie miejsce i zdobyły tytuł wicemistrzyń powiatu. Więcej...


      21 lutego odbył się w naszej szkole apel z okazji Dnia Patrona Szkoły. Uroczystość zorganizował Samorząd Uczniowski SP pod kierunkiem pani Bożeny Grabowskiej i pani Krystyny Karwowskiej. W trakcie apelu przypomniano życiorys i zasługi Franciszka Jujki. Ważnym punktem uroczystości było złożenie kwiatów i zapalenie zniczy przed głazem upamiętniającym postać naszego patrona. Więcej...


      We wtorek 21 lutego odbędą się obchody DNIA PATRONA Obowiązuje strój galowy.


      16 lutego klasy IV - VI bawiły się podczas zabawy karnawałowo - walentynkowej przygotowanej przez Samorząd Uczniowski szkoły podstawowej. Większość osób postarała się o przebrania, więc wybór najciekawszej pary był trudny. Dodatkowo można było skorzystać z profesjonalnego makijażu teatralnego przygotowywanego przez panią Emilię Stacharską. Jury przyznało pierwsze miejsce Robin Hoodowi (Paulina Mańkowska kl. IVa) i Marion (Marta Orlich kl. IVa). Poza tym wybrano także najsympatyczniejszą parę szkoły - Walentynkę i Walentego 2012 - Weronikę Mojsiejuk (kl. V) i Macieja Bełza (VIb). Więcej...


      Dnia 14.02.2012 r. o godzinie 1630 w naszej szkole odbyła się uroczystość wręczenia stypendiów Wójta Gminy Stary Targ najzdolniejszym uczniom ze szkół w Waplewie Wielkim, Szropach i Starym Targu. Dwudziestu dziewięciu osobom udało się sprostać wymaganiom m.in. średniej ocen minimum 5,0 oraz wzorowym lub bardzo dobrym zachowaniu. Stypendia oraz Listy gratulacyjne dla rodziców wręczali: Wójt Gminy Stary Targ Pan Wiesław Kaźmierski, Sekretarz Gminy Stary Targ Pan Paweł Kaszyński oraz Dyrektorzy Szkół. Ponadto przybyli również Radni Gminy Stary Targ oraz Pani Marta Dembowska - dyrektor starotarskiego oddziału Banku Spółdzielczego w Sztumie. Imprezę poprowadziło dwóch stypendystów: Zuzanna Jakubik oraz Marcin Kuźmiński. Całe spotkanie uświetniło przedstawienie pt: "Walka nieba i piekła" wystawiane przez uczniów naszego Zespołu Szkół. Liczba rozdanych wyróżnień w naszej szkole rozkładała się następująco: Szkoła Podstawowa - jedenaście nagród, Gimnazjum - siedem nagród. Więcej...


      Po feriach zimowych (od 13 lutego 2012 r.) w gimnazjum będzie obowiązywał nieco zmieniony plan lekcji. Z nowym planem zajęć można zapoznać się tutaj.


      W czwartek, 26 stycznia w Zespole Szkół w Starym Targu odbyły się jasełka połączone z obchodami Dnia Babci i Dziadka. Organizatorami imprezy byli Wójt i Sekretarz Gminy, Dyrektor Zespołu Szkół, oraz Gminny Ośrodek Kultury w Starym Targu. Występ został przygotowany przez zespół nauczycieli pod kierunkiem Pani Justyny Amling. Zdjęcia Piotr Makara. Więcej...


      Dzieci 5-6 letnie z oddziału przedszkolnego przy SP w Starym Targu zorganizowały Koncert dla babci i dziadka pod hasłem "Wspomnień czar". Dzieci odœwiętnie ubrane zaprezentowały wiersze i piosenki oraz wspólnie odśpiewały "100 lat" dla przybyłych goœci. Babcie i Dziadkowie, którzy chcieli zostać Super Babciami i Super Dziadkami trzymając dwa palce prawej ręki w górze powtarzali tekst przyrzeczenia. Wspólne śpiewy znanych piosenek "Zabrałeś serce moje", "Szła dzieweczka do laseczka" czy "Hej sokoły" były wspaniałą okazją do wspólnej zabawy i przypomnienia znanych przebojów z lat babci i dziadka. Wszystkie babcie i dziadkowie udekorowani zostali kolorowymi szarfami z napisem: Super Babcia, Super Dziadek:) Więcej...


      25 stycznia w Zespole Szkół im. Jana Kasprowicza odbył się wykład Pana Marka Stokowskiego - polonisty, pracownika Muzeum Zamkowego w Malborku, autora powieści "Samoloty", "Stroiciel lasu" oraz wielu ksiazek edukacyjnych o Zakonie Krzyżackim. Wykład nosił tytuł "Krzyżacka Atlantyda... Stroiciel lasu". Na spotkanie pojechało dziesięciu uczniów z naszej szkoły: Daria Bosek, Ewelina Trussner, Nikola Markowicz, Aneta Gutowska, Natalia Barra, Katarzyna Milewska, Karolina Kuźmińska, Grzegorz Sałek, Paweł Wąsicki oraz Janusz Bugowski. Wykład bardzo zaciekawił uczniów, dużo z niego zapamiętali oraz dowiedzieli się wielu ciekawostek dotyczących zamku malborskiego jak i zamku w Sztumie. Więcej...


      25 stycznia 2012 r. (w środę) o godz. 1600 odbędą się zebrania rodziców uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum.


      9 stycznia 2012 r. w naszej szkole rozegrano Mistrzostwa Gminy Szkół Podstawowych w Minipiłce Siatkowej dziewcząt i chłopców. Więcej...


      Wolnotariusze z III klasy Publicznego Gimnazjum w Starym Targu: Karolina Kuźmińska, Sylwia Hamadyk, Zuzia Jakubik i Marcin Kuźmiński pod opieką Pani Magdaleny Wiechowskiej zorganizowali w całej szkole przedświąteczną akcję pod nazwą "Podaruj książkę przedszkolakom" i podarowali dzieciom 5-6 letnim z oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Starym Targu - książki. "To już drugi rok naszej współpracy z wolnotariuszmi z Publicznego Gimnazjum i opiekunem wolontariatu Panią Magdaleną Wiechowską" - mówi koordynator akcji "Cała Polska Czyta Dzieciom" w SP Stary Targ Anna Szreder. Więcej...


      22 grudnia uczniowie szkoły podstawowej uczestniczyli w festiwalu kolęd, który odbył się w sali gimnastycznej. Festiwal otworzył zespół wokalny "Małolatki" prowadzony przez panią Krystynę Karwowską. Następnie każda klasa wykonywała wybraną kolędę lub utwór nawiązujący do świąt Bożego Narodzenia. Życzenia świąteczne wszystkim zebranym złożyła pani wicedyrektor Marzena Andrzejczak. Wyniki kolejnego rankingu przedstawiła pani Bożena Grabowska. Po festiwalu uczniowie rozeszli się do sal i wspólnie z wychowawcami uczestniczyli w wigiliach klasowych. Więcej...


      13 grudnia w Zespole Szkół im. Jana Kasprowicza w Sztumie odbyło się wręczenie nagród w konkursie im. Krystyny Muszyńskiej. Wśród laureatów konkursu znalazła się uczennica naszego gimnazjum, Zuzanna Jakubik z klasy IIIc, która za reportaż Pasja pomagania. otrzymała drugą nagrodę w kategorii Gimnazjum. Dodatkową nagrodę dla uczennicy ufundował Wójt Gminy Stary Targ pan Wiesław Kaźmierski. Rozdanie nagród w konkursie im. Krystyny Muszyńskiej było jednym z punktów uroczystości zorganizowanej w "Kasprowiczu" dla upamiętnienia 30. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. Więcej...


      Dnia 7 grudnia uczniowie klas IV-VI obchodzili Mikołajki. Impreza odbyła się w budynku Gminnego Ośrodka Kultury. Podczas spotkania każda klasa przedstawiła krótki program o tematyce świątecznej. Wszystkie klasy otrzymały upominki w postaci materiałów przydatnych podczas codziennej pracy szkolnej. Dużym powodzeniem cieszył się quiz z nagrodami. Imprezę poprowadziła pani Bożena Grabowska, która wyróżniała się mikołajkowym strojem. Więcej...


      W miniony piątek 25 listopada Warszawa stała się niekwestionowaną stolicą Rummikuba. Stało się to za sprawą miłośników gry, którzy przybyli do miasta Syrenki, aby wyłonić spoœród siebie mistrza Polski. W gronie 64 szczęśliwców z całej Polski, wytypowanych w drodze wcześniejszych eliminacji, było 11 reprezentantów naszego powiatu. Naszą szkołę dzielnie ambasadorowała Wiktoria Bartnicka z klasy Ic. Towarzyszyła jej duchowo i wspierała emocjonalnie klasowa koleżanka Natalia Trafalska. Turniej poprowadził Robert Moskwa - aktor, wielbiciel gier planszowych oraz ambasador marki Rummikub w jednej osobie. Wszyscy uczestnicy zostali losowo dobrani do stolików, a następnie rozegrali dwie rundy po cztery partie. Do trzeciego etapu przeszli ci, którzy odnieœli największą ilość zwycięstw i tym samym uzyskali najwięcej tzw. dużych punktów. Chociaż nikt z naszej 11 nie doszedł do finału w tej zabawie nie było przegranych, ponieważ organizator imprezy przygotował fantastyczne upominki dla wszystkich, którzy zechcieli pogłówkować nad tabliczkami z liczbami w warszawskim hotelu Marriott. Więcej...


      W piątek 25 listopada 2011 r. Sylwia Hamadyk (kl. IIIc), Zuzanna Jakubik (kl. IIIc) oraz Kacper Bartnicki (kl. IIc) uczestniczyli w finale I Międzypowiatowego Konkursu Historycznego zorganizowanego przez Muzeum Zamkowe w Malborku, Zespół Szkół im. Jana Kasprowicza w Sztumie oraz malborski oddział Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. Tegoroczna edycja konkursu nosiła tytuł "Wielka wojna Polski z Zakonem Krzyżackim (1409-1411)". Konkurs skierowany był do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z powiatów sztumskiego i malborskiego. Więcej...


      W czwartek, 24 listopada 2011 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Starym Targu odbyła się dyskoteka andrzejkowa dla gimnazjalistów zorganizowana przez Samorząd Szkolny. Zabawa rozpoczęła się o 1500 i trwała do godziny 1900. W tym samym czasie w sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Starym Targu odbywała się zabawa dla uczniów szkoły podstawowej. Więcej...


      Wraz z rozpoczęciem roku szkolnego 2011/2012 nasza szkoła przystąpiła do akcji "Podaruj gazecie jej siódme życie", organizowanej przez International Paper z Kwidzyna. Celem przedsięwzięcia jest zbiórka makulatury, którą odbiera do nas firma TOR-PAL z Kwidzyna. Za kilogram tego cennego surowca wtórnego otrzymujemy 30 groszy. Zebrane środki szkoła przeznacza na zakup papieru ksero.

      Pragnę podkreślić, że cała akcja przyczynia się do kreowania wzorowych postaw ekologicznych, uwrażliwia wychowanków - zarówno tych najmłodszych, jak i gimnazjalistów - na ochronę najbliższego środowiska, niesamowicie integruje uczniów danej klasy, którzy konkurują między sobą w ilości zebranego surowca.

      Aby uatrakcyjnić akcję, każda klasa gimnazjalna, która w danym miesiącu uzbiera najwięcej makulatury otrzymuje punkty do rankingu klas. Więcej...


      28 września 2011 roku Stowarzyszenie "Samorządne Powiśle" oraz Zespół Szkół im. Jana Kasprowicza w Sztumie ogłosiły konkurs im. Krystyny Muszyńskiej na reportaż poruszający temat "Co współcześnie znaczy być solidarnym?" Celem konkursu było uwrażliwienie młodych ludzi na sprawy społeczne i zainteresowanie ich codziennymi problemami życia mieszkańców powiatu sztumskiego. Termin dostarczania prac minął 31 października 2011 roku. Z naszej szkoły zostały wysłane dwie prace (Marty Wawrzyszczuk i Zuzanny Jakubik). Praca Zuzi pt: Pasja pomagania zajęła drugie miejsce. Niedługo ma odbyć się rozdanie nagród, z którego zdjęcia również zostaną umieszczone na naszej stronie. Z nagrodzoną pracą można zapoznać się w tym miejscu.


      W czwartek 10 listopada 2011 r. o godz. 1600 odbędą się zebrania rodziców uczniów gimnazjum.


      W czwartek, 27 października 2011 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Starym Targu odbyła się uroczystość pasowania pierwszoklasistów na uczniów. Wzięli w niej udział także rodzice i zaproszeni goście. Uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy. Imprezę przygotowała wychowawczyni klasy pierwszej - pani Joanna Winnicka. Więcej...


      20 października 2011 roku odbył się w naszym zespole Szkolny Konkurs Recytatorski dla klas IV-VI szkoły podstawowej i gimnazjum, którego tematem były wiersze Karola Wojtyły. Konkurs, przygotowany przez panią Magdalenę Wiechowską, był złożeniem hołdu papieżowi Polakowi i uczczeniem 33 rocznicy wyboru Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową. Przed komisją konkursową swoje umiejętności zaprezentowało ośmioro uczniów ze szkoły podstawowej i trzynaścioro przedstawicieli gimnazjum. W skład jury weszły panie: Katarzyna Markowicz - nauczyciel biblioteki, Agata Sędzikowska i Bożena Grabowska - nauczycielki języka polskiego, które oceniały recytujących pod względem poprawnego opanowania tekstu, dykcji, interpretacji utworu oraz ogólnego wyrazu artystycznego. Wśród publiczności oklaskującej artystów była także dyrektor Zespołu Szkół pani Mirosława Jakubik. Więcej...


      W piątek, 14 października obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Edukacji Narodowej. Na pierwszej godzinie lekcyjnej odbył się krótki apel w gimnazjum, a na drugiej w szkole podstawowej. Samorządy uczniowskie przygotowały życzenia oraz kwiaty dla nauczycieli i pracowników obsługi, zaś pani dyrektor wręczyła nagrody dla wyróżniających się pracowników. Więcej...


      W piątek 14 października 2011 r. obchodzimy DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ. W tym dniu odbędą się tylko 4 godziny lekcyjne - odwozy uczniów rozpoczną się o 1130. Obowiązuje strój galowy.


      7 października odbyły się otrzęsiny klas pierwszych gimnazjum. Młodych uczniów starotarskiego gimnazjum czekały zadania przygotowane przez Samorząd Uczniowski. Przygotowano dla nich: tor przeszkód, malowanie wychowawcy z zamkniętymi oczyma, picie mleka na czas, zwijanie wełny, koci taniec i głuchy telefon. Następnie to nauczyciele - wychowawcy poszczególnych klas odpowiadali na pytania dotyczące swoich uczniów. Po zabawie nastąpiło uroczyste ślubowanie. Więcej...


      Dnia 7 października 2011 r. w Zespole Szkół w Starym Targu odbyły się obchody dnia języków obcych. Z racji tego, że w naszej szkole uczymy się dwóch języków obcych: niemieckiego i angielskiego, kraje anglo- i niemieckojęzyczne były tematem przewodnim naszej imprezy. Dzień zaczął się jak każdy piątek, o godzinie ósmej. Wtedy to w każdej z klas rozpoczęła się lekcja języka obcego, prowadzona przez jednego z uczniów. Warto wspomnieć, że obecni na tych lekcjach byli uczniowie Szkół Podstawowych z Waplewa Wielkiego i Szrop, którzy przyjechali obejrzeć naszą szkołę. Lekcja trwała trzydzieœci minut i po kilku minutowej przerwie, uczniowie wrócili do klas, gdzie odbyła się druga lekcja, tym razem jednak prowadzona w innym języku. Około dziewiątej trzydzieści cała szkoła oraz zaproszeni goście zebrała się w sali gimnastycznej, gdzie odbył się konkurs na najciekawszą prezentację kraju anglo- bądź niemieckojęzycznego. Uczniowie spisali się świetnie i prawie każda klasa sprostała swojemu zadaniu. Więcej...


      7 października zapraszamy uczniów klas szóstych ze szkół w Szropach i Waplewie Wielkim na DZIEŃ JĘZYKÓW OBCYCH oraz DZIEŃ PROMOCJI SZKOŁY.

PLAN DNIA:
800 - 830 lekcje języka angielskiego
840 - 910 lekcje języka niemieckiego - uczniowie zaproszeni zostaną przydzieleni do naszych klas VI. Lekcje poprowadzą uczniowie z danych klas (w klasach czwartych SP uczniowie starsi) - podczas tych lekcji wychowawcy czuwają nad bezpieczeństwem w swoich klasach
920 - 945 uczniowie pod opieką wychowawcy przebierają się do konkursu pt. "Najlepsza prezentacja krajów anglo i niemieckojęzycznych"
Ok. godz. 950 spotykamy się na sali gimnastycznej.

PROGRAM:

  • powitanie
  • prezentacje konkursowe klas
  • przedstawienie
  • quiz wiedzy o krajach anglo i niemieckojęzycznych (dla wszystkich)
1130 - 1145 przerwa obiadowa
1145 - 1210 prezentacja multimedialna i promocja szkoły
pozostały czas - piosenki karaoke dla wszystkich
1230 odwozy - zostają klasy pierwsze na otrzęsiny
1245 - 1415 otrzęsiny
1425 odwozy
Uczniowie zaproszeni przyjadą i odjadą z naszymi uczniami


      W poniedziałek 26 września 2011 r. o godz. 1600 odbędzie się zebranie klasowych rad rodziców.


      W Fotokronice można obejrzeć zdjęcia z zajęć integracyjnych klas pierwszych gimnazjum.


      Z powodu awarii kanalizacji w budynku szkoły, odwołuje się zajęcia lekcyjne w dniach 15 i 16 września (czwartek i piątek).


      W ostatni czwartek 8 września ruszyła w naszej szkole kolejna edycja ogólnopolskiej akcji "Cała Polska czyta dzieciom". W tym roku szkolnym czworo wolontariuszy z klasy IIIc gimnazjum będzie gościć w grupie 0a prowadzonej przez panią Annę Szreder. Gimnazjaliści Sylwia Hamadyk, Zuzanna Jakubik, Karolina Kuźmińska i Marcin Kuźmiński przybliżą sześciolatkom niezwykłe przygody bohaterów książki pod tytułem "Usypianki z Pogwizdowa" autorstwa Baxter Nicoli. Każde spotkanie rozpoczynamy od przypomnienia imion bohaterów opowiadań, którymi są wiejskie zwierzątka z zagrody pana Pawła. Następnie dzieci słuchają jednej z przygód, którą czyta wolontariusz. Po wysłuchaniu bajki sześciolatki odpowiadają na pytania przygotowane przez gimnazjalistę, dotyczące odsłuchanego tekstu bajki. Więcej...


      Zdjęcia z uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego 2011/2012 można obejrzeć w Fotokronice.


      Rok szkolny 2011/2012 rozpocznie się Mszą Świętą o godz. 800. Po Mszy, ok. godz. 900 na placu szkolnym odbędzie się uroczysty apel, a po nim spotkania uczniów z wychowawcami poszczególnych klas.Zespół Szkół w Starym Targu, ul. Główna 37a, 82-410 Stary Targ, tel./fax 552776222 | zsstarytarg@interia.pl