Zespół Szkół w Starym Targu


Idź do treści

Koła zainteresowań


ZAJĘCIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO


      Hasłem zajęć jest: YOUNGSTER – angielski twoją szansą.
Uczestnicy zajęć:

 • Bartosz Maćkiewicz - kl. IIIa
 • Katarzyna Milewska - kl. IIIa
 • Karolina Sałek - kl. IIIa
 • Przemysław Smoliński - kl. IIIa
 • Aniela Tomczyk - kl. IIIa
 • Adam Zabłoński - kl. IIIa
 • Karolina Witka - kl. IIIb
 • Wiktor Barecki - kl. IIIc
 • Daria Grzywińska - kl. IIIc
 • Aneta Gutowska - kl. IIIc
 • Oliwia Markowicz - kl. IIIc
 • Angelika Sobocińska - kl. IIIc
      Nauczyciel prowadzący zajęcia: mgr Mirosława Stecka

      Zajęcia prowadzone są dzięki ogólnopolskiemu programowi wyrównywania szans edukacyjnych młodzieży wiejskiej w zakresie nauczania języka angielskiego w klasie III gimnazjum. Patronem akcji jest Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, który od 2006 roku prowadzi program wspierania nauczania języka angielskiego w gimnazjach wiejskich. Z Europejskim Funduszem Rozwoju Wsi Polskiej współpracuje wydawnictwo Macmillan, z którego podręczników korzystają bezpłatnie nasi uczniowie na zajęciach unijnych. To co odróżnia Program YOUNGSTER od innych programów edukacyjnych i zajęć pozalekcyjnych to angażowanie w projekt wszystkich jego uczestników: gminy, szkoły, nauczyciela, ucznia i rodziców poprzez przypisanie im określonych zadań. Tym samym każdy jest powiązany z projektem i odpowiedzialny za jego prawidłowa realizację. Program jest realizowany corocznie w ok. 100 gimnazjach wiejskich.

      Doświadczenia oraz analiza wyników egzaminu gimnazjalnego zrodziły szereg pytań i wątpliwości dotyczących obowiązującego systemu naboru uczniów do szkół ponadgimnazjalnych i szans edukacyjnych uczniów z terenów wiejskich. Raport ten jest próbą zwrócenia uwagi na występujące problemy. Co zrozumiałe, w kontekście realizacji programu Youngster, a także z uwagi na zamierzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej, aby język angielski był jednym z dwóch języków obowiązkowych w gimnazjum, szczególny nacisk zostanie położony na wyniki egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego, który, jako jeden z języków obcych, od roku szkolnego 2011/12, jest brany pod uwagę przy kwalifikacji do szkół ponadgimnazjalnych. Dane uzyskane z gimnazjów uczestniczących w projekcie po dwóch latach pozwalają już na dokonanie pewnych podsumowań, tak w zakresie efektów nauczania, jak i oceny przez samych uczniów.

      Dane pokazują, że średni wynik egzaminu gimnazjalnego, uzyskany przy uczniów uczestniczących w Programie YOUNGSTER jest wyższy od średniej dla gimnazjów wiejskich w skali całego kraju i kształtuje się na poziomie średniej uzyskiwanej przez uczniów z miast do 20 tys. mieszkańców.

      Jako wyróżnik Programu YOUNGSTER uczniowie wskazywali na:

 • luźniejszy tryb pracy na zajęciach, bez stresujących sprawdzianów, kartkówek, odpytywania i oceniania
 • inna, ciekawsza forma nauki języka angielskiego: nie tylko praca z podręcznikiem, ale też praca w parach, w grupie, nad projektami i inne interesujšce aktywnoœci
 • możliwoœć zdobycia wiedzy o innych krajach i kulturach

      Ponadto, uczniowie korzystajšc z techniki komputerowej, piszą testy sprawdzające ich wiedzę i są to tzw. e-testy. Na koniec roku każdy uczestnik zajęć otrzymuje certyfikat uczestnictwa w zajęciach, a uczniowie którzy wykażą się najwyższym przyrostem wiedzy, otrzymują nagrody. Istnieje również platforma YOUNGSTER, do której mają dostęp uczestnicy programu. Na platformie uczniowie mogą nawiązywać kontakty z uczestnikami z innych miejscowości. Mają też możliwość korzystania z materiałów dostępnych dla nich na platformie, a sš to różnego rodzaju ćwiczenia i testy.

      I jak to mówią młodzi Youngsters - ENGLISH IS EASY ENGLISH IS COOL!;)) Więcej...


ZAJĘCIA TANECZNE


Prowadząca: Agnieszka Grabara

Termin spotkań: środa 8 - 9 godz. lekcyjna od 1430 do 1600

Na zajęcia zapraszam chętnych z poczuciem rytmu i humoru z klas IV - VI SP oraz I - III gimnazjum.

Motto: Taniec daje przyjemność, energię i chęć życia. Taniec to mowa ciała i forma ekspresji naszego wnętrza. W tańcu znajdziesz relaks i harmonię, zapomnisz problemach i stresach dnia codziennego. Otworzysz serce dla drugiego człowieka...

Wstęp:
Taniec jest obecnie jedną z najbardziej popularnych form ruchu. Jest fascynującym doświadczeniem dla młodzieży, która poszukuje œcieżek wyrażania emocji w procesie kształtowania własnej osobowości. Przygotowany program jest doskonałym rozwiązaniem na rozwój zdolnoœci muzyczno - ruchowych.

Treœci programowe:
1. Zadania rytmiczno - taneczne mające na celu doskonalenie poczucia rytmu oraz „oswojenie się” z muzyką - wyróżnianie tempa • ilustrowanie muzyki ruchem.
2. Wybrane tańce ludowe:
- polonez - poznanie kroku i figur: para za parą, most, tunel, czwórkami środkiem, obrót, łańcuszek - układ choreograficzny
- krakowiak - układ choreograficzny,
- kujawiak,
- polka.
3. Walc angielski - krok podstawowy, figury: obrót w lewo, obrót w prawo, wirówka, whisk, chasse, - układ choreograficzny.
4. Walc wiedeński - figura podstawowa.
5. Cha - cha - krok podstawowy w miejscu - krok podstawowy do przodu i tyłu - obrót partnerki pod ręką - krok skrzyżny do tyłu - Hand to Hand - New York - krok skrzyżny do przodu (Promenade and Counter Promenade) - układ choreograficzny.
6. Samba/Salsa - krok podstawowy - krok podstawowy w obrocie w prawo - krok podstawowy w obrocie w lewo - krok boczny (Side Step) - spacer w pozycji promenady (Samba walk in promenade position) - układ choreograficzny.
7. Taniec nowoczesny w miniformacji - figury - (dziewczęta i chłopcy): Chicago, kwadrat, zygzak, kontrakcje, mijanki - figury – dziewczęta (hip-hop): freaky steps, twist and solo, slide, figury - chłopcy (salsa hip-hop): rock and roll - układ choreograficzny.


Zespół Szkół w Starym Targu, ul. Główna 37a, 82-410 Stary Targ, tel./fax 552776222 | zsstarytarg@interia.pl

Powrót do treści | Wróć do menu głównego