Zespół Szkół w Starym Targu


IdŒ do tre¶ci

Akcja profilaktyczna "NIEÆPA 2017"


      Dnia 24 listopada 2017r. uczniowie naszego gimnazjum byli w Arenie Gdynia na imprezie z cyklu "NIEÆPA 2017" zorganizowanej przez Zarz±d Główny Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii. Była to akcja profilaktyczno - informacyjna na temat uzależnień pod hasłem NIE PIJÊ, NIE PALÊ, NIE ÆPAM. Akcji informacyjnej i profilaktycznej towarzyszyły wystêpy zespołu "Sto%" oraz wystêp Margaret wraz z zespołem. Uczniowie byli pod opiek± nauczycieli: p. Mirosławy Steckiej, p Grażyny Krupy, p. Danieli Witki oraz pod opiek± p. Magdaleny Konefał.

Relacja: p. Mirosława Stecka.

Zdjêcia: p. Mirosława Stecka i Piotr Skonecki.Akcja profilaktyczna

Akcja profilaktyczna

Akcja profilaktyczna

Akcja profilaktyczna

Akcja profilaktyczna

Akcja profilaktyczna

Akcja profilaktyczna

Akcja profilaktyczna

Akcja profilaktyczna

Akcja profilaktyczna

Akcja profilaktyczna

Akcja profilaktyczna

Akcja profilaktyczna

Akcja profilaktyczna

Akcja profilaktyczna

Akcja profilaktyczna

Akcja profilaktyczna

Akcja profilaktyczna

Akcja profilaktyczna

Zespół Szkół w Starym Targu, ul. Główna 37a, 82-410 Stary Targ, tel./fax 552776222 | zsstarytarg@interia.pl