Zespół Szkół w Starym Targu


Idź do treści

Uczeń miesiąca


      W drugim semestrze w konkursie Uczeń Miesiąca prowadzonym w szkole podstawowej nagrodzono następujących uczniów: Uczeń Miesiąca Lutego - Philip Witka kl. V, Uczennica Miesiąca Marca - Kinga Kopek kl. V, Uczeń Miesiąca Kwietnia - Stanisław Markowicz kl. IV, Uczeń Miesiąca Maja - Łukasz Markowicz kl. VIb Zwycięzcy poszczególnych miesięcy wzięli udział w konkursie Uczeń Roku 2016, który odbył się 10 czerwca w naszej szkole w sali gimnastycznej . Na uroczystość zostali zaproszeni wszyscy uczniowie szkoły podstawowej, którzy przygotowali doping dla swoich kolegów. Zaproszono także panią dyrektor Marzenę Andrzejczak, panią wicedyrektor Iwonę Klimkowską, panią Justynę Szwarc, przewodniczącą Rady Rodziców oraz całe Grono Pedagogiczne. Nauczyciele przygotowali szereg ciekawych i różnorodnych zadań z wielu dziedzin, aby wyłonić najbardziej wszechstronnego ucznia w szkole podstawowej. Zmagania trwały około dwóch godzin, a uczniów oceniała komisja w składzie: ELŻBIETA SUCHOCKA, KATARZYNA MARKOWICZ, BRONISŁAW JASTRZĘBSKI, SŁAWOMIR ORZECHOWSKI, ADAM LANGOWSKI. Publiczność także mogła odpowiadać na pytania zadawane przez panią Krystynę Karwowską, nad całością konkursu czuwała natomiast pani Bożena Grabowska. Uczniem roku 2015/2016 został Łukasz Markowicz z klasy VIb, który po dogrywce pokonał Wiktorię Ciurę z kl. VIa, trzecie miejsce zajęła Julia Wąsicka także z kl. VIa. Łukasz Markowicz otrzymał 300 zł ufundowane przez Radę Rodziców na dofinansowanie szkolnej wycieczki, a pozostali uczniowie nagrody pocieszenia.

Relacja p. Bożena Grabowska

Zdjęcia p. Piotr MakaraUczeń miesiąca

Uczeń miesiąca

Uczeń miesiąca

Uczeń miesiąca

Uczeń miesiąca

Uczeń miesiąca

Uczeń miesiąca

Zespół Szkół w Starym Targu, ul. Główna 37, 82-410 Stary Targ, tel./fax 552776222 | gimst@epf.pl