Zespół Szkół w Starym Targu


IdĽ do tre¶ci

Wycieczka pt. "¦wiat podziemia" do Jury Krakowsko-Częstochowskiej


      Wycieczka odbyła się w terminie 03.06.2016 - 07.06.2016 roku. Wzięli w niej udział uczniowie Szkoły Podstawowej w Starym Targu i Szrop. Organizatorami byli Ewa i Bronisław Jastrzębscy. Nad bezpieczeństwem dzieci na wycieczce czuwali dniem i noc±: Bożena Grabowska, Katarzyna Markowicz, Alicja Czwerenko i Bronisław Jastrzębski. Podróżowali¶my autobusem z firmy p. Zbyszka Urbańskiego. Pierwszego dnia wycieczki zwiedzili¶my tężnie i kopalnię soli w Wieliczce i zjedli¶my obiad w tajemniczej atmosferze w restauracji kopalni pod ziemi± - soli do obiadu nie zabrakło. Po obiedzie spacerowali¶my po Starym Mie¶cie Krakowa. Wieczorem w ramach programu profilaktycznego bawili¶my się na zajęciach warsztatowych pt. "Alternatywne spędzanie wolnego czasu przez dzieci i młodzież". Drugiego dnia zwiedzali¶my Katedrę i Zamek na Wawelu. Po południu zwiedzali¶my z przewodnikiem Stare Miasto. A wieczorem bawili¶my się na urodzinach Jowity. Następnego dnia wyjechali¶my do Ojcowskiego Parku Narodowego. Zwiedzili¶my Jaskinię Ciemn±, przez Bramę Krakowsk± pieszo dotarliśmy do Jaskini Łokietka. Do Jaskini Wierzchowskiej pojechaliśmy autobusem. W drodze powrotnej do domu wycieczkowego "Zosia" zwiedziliśmy Zamek w Pieskowej Skale, podeszli¶my do Maczugi Herkulesa a Damian Cupryn próbował j± przewrócić - nie udało mu się:). Wieczór spędzili¶my przy ognisku, jedli¶my kiełbaski i wykupywali¶my zagubione fanty. Ostatniego dnia zmierzali¶my do domu, ale po drodze zwiedzili¶my najpiękniejsz± z jaskiń - Jaskinię Raj w Chęcinach po Kielcami, o niebywale zdobnej szacie naciekowej, oraz Muzeum Neandertalczyka. Czas powrotu umilały ¶piewy i koncert życzeń. Dzieci obu szkół zżyły się ze sob± bardzo. Przy wysiadaniu z autobusu niejeden uronił łezkę z żalu, że przyszedł czas rozstania - w Szropach odtańczyli¶my pl±s na pożegnanie puszczaj±c iskierkę przyjaĽni. To była piękna wycieczka.

Relacja i zdjęcia: p. Bronisław Jastrzębski.Wycieczka do Jury Krakowsko-Częstochowskiej

Wycieczka do Jury Krakowsko-Częstochowskiej

Wycieczka do Jury Krakowsko-Częstochowskiej

Wycieczka do Jury Krakowsko-Częstochowskiej

Wycieczka do Jury Krakowsko-Częstochowskiej

Wycieczka do Jury Krakowsko-Częstochowskiej

Wycieczka do Jury Krakowsko-Częstochowskiej

Wycieczka do Jury Krakowsko-Częstochowskiej   Wycieczka do Jury Krakowsko-Częstochowskiej

Wycieczka do Jury Krakowsko-Częstochowskiej

Wycieczka do Jury Krakowsko-Częstochowskiej

Wycieczka do Jury Krakowsko-Częstochowskiej

Wycieczka do Jury Krakowsko-Częstochowskiej

Wycieczka do Jury Krakowsko-Częstochowskiej

Wycieczka do Jury Krakowsko-Częstochowskiej

Wycieczka do Jury Krakowsko-Częstochowskiej

Wycieczka do Jury Krakowsko-Częstochowskiej

Wycieczka do Jury Krakowsko-Częstochowskiej

Wycieczka do Jury Krakowsko-Częstochowskiej

Wycieczka do Jury Krakowsko-Częstochowskiej

Wycieczka do Jury Krakowsko-Częstochowskiej

Wycieczka do Jury Krakowsko-Częstochowskiej

Wycieczka do Jury Krakowsko-Częstochowskiej

Zespół Szkół w Starym Targu, ul. Główna 37, 82-410 Stary Targ, tel./fax 552776222 | zsstarytarg@interia.pl