Zespół Szkół w Starym Targu


IdĽ do tre¶ci

Wyj¶cie integracyjne do Tulic


      We wtorek 21 czerwca odbyła się ogólnoszkolna wycieczka do Tulic. Jej głównym organizatorem była wychowawczyni klasy Ib - pani Sylwia Downarowicz. Pozostałymi opiekunami byli: p. Dorota Pawłowska, p. Magdalena Gut - Marcinkowska i p. Piotr Makara. W wycieczce uczestniczyli uczniowie wszystkich klas od I do III z wyj±tkiem klasy IIa, która tego dnia pojechała ze swoj± wychowawczyni± - pani± Agnieszk± Grabar± do Gdańska. Sze¶ciokilometrow± trasę do miejsca pikniku pokonali¶my w obie strony pieszo. W Tulicach czekali na nas miejscowi uczniowie, którzy we wzorowy sposób przygotowali ognisko. Główn± atrakcj± było pieczenie kiełbasek. Nie zabrakło też zabaw integracyjnych, w tym gry w piłkę siatkow±.

Zdjęcia p. Piotr MakaraWyjście integracyjne do Tulic

Wyjście integracyjne do Tulic

Wyjście integracyjne do Tulic

Wyjście integracyjne do Tulic

Wyjście integracyjne do Tulic

Wyjście integracyjne do Tulic

Wyjście integracyjne do Tulic

Wyjście integracyjne do Tulic

Wyjście integracyjne do Tulic

Wyjście integracyjne do Tulic

Wyjście integracyjne do Tulic

Wyjście integracyjne do Tulic

Wyjście integracyjne do Tulic

Wyjście integracyjne do Tulic

Wyjście integracyjne do Tulic

Wyjście integracyjne do Tulic

Wyjście integracyjne do Tulic

Zespół Szkół w Starym Targu, ul. Główna 37, 82-410 Stary Targ, tel./fax 552776222 | zsstarytarg@interia.pl