Zespół Szkół w Starym Targu


IdĽ do tre¶ci

Spotkanie z policjantem


      Dnia 21 kwietnia dzieci z grup przedszkolnych i klas I - III wzięły udział w spotkaniu z policjantem Marcinem Jesionkowskim w ramach akcji profilaktycznej "Kolorowe Tygodnie". Dzieci z wielki± uwag± słuchały o trudnej, niebezpiecznej i bardzo potrzebnej pracy policjanta. Spotkanie miało także na celu utrwalenie zasad bezpieczego poruszania się po drogach i ulicach, wybierania wła¶ciwych miejsc do zabawy oraz u¶wiadomienie dzieciom niebezpieczeństw mog±cych wypływać z kontaktów z osobami obcymi. Kształtowanie umiejętno¶ci przewidywania skutów swoich działań. Budowanie podstawowych postaw asertywnego zachowywania się w kontaktach z ludĽmi.

Relacja i zdjęcia: p. Bożena Wójcicka.Spotkanie z policjantem

Spotkanie z policjantem

Spotkanie z policjantem

Spotkanie z policjantem

Spotkanie z policjantem

Spotkanie z policjantem

Spotkanie z policjantem

Zespół Szkół w Starym Targu, ul. Główna 37, 82-410 Stary Targ, tel./fax 552776222 | zsstarytarg@interia.pl