Zespół Szkół w Starym Targu


Idź do treści

Warsztaty plastyczne


      Dnia 10.12.2015r. w klasie IIa odbyły się warsztaty plastyczne. Głównym celem spotkania było:

  • umacnianie więzi uczuciowych między rodzicami i dziećmi
  • pokazanie ciekawych sposobów na spędzanie czasu wolnego z dzieckiem z wykorzystaniem materiałów ogólnodostępnych w domu
  • zapoznanie z prostymi technikami plastycznymi
  • kultywowanie tradycji Bożego Narodzenia

      Dzieci i rodzice, a było ich ośmioro, zostali podzieleni na trzy zespoły. Każda grupa miała wykonać kartkę świąteczną w formie plakatu, którego tematem przewodnim była szopka bożonarodzeniowa, jako jedna z tradycji Świąt Bożego Narodzenia. Do dyspozycji były różne materiały. Każda grupa z wielkim zaangażowaniem pracowała. Na koniec odbyła się prezentacja i omówienie prac, które następnie zostały zawieszone na gazetce klasowej, zdobiąc korytarz szkolny. Przeprowadzanie zajęć otwartych z aktywnym udziałem rodziców ma szczególne znaczenie wychowawcze i dydaktyczne nie tylko dla dzieci. Wytworzają atmosferę zaufania rodziców do nauczyciela i szkoły.

Relacja i zdjęcia: p. Bożena Wójcicka.


Warsztaty plastyczne

Warsztaty plastyczne

Warsztaty plastyczne

Warsztaty plastyczne

Warsztaty plastyczne

Warsztaty plastyczne

Zespół Szkół w Starym Targu, ul. Główna 37, 82-410 Stary Targ, tel./fax 552776222 | zsstarytarg@interia.pl