Zespół Szkół w Starym Targu


Idź do treści

Sprawdzian szóstoklasistów


      1 kwietnia w Zespole Szkół w Starym Targu odbył się sprawdzian szóstoklasistów. Był to sprawdzian wyjątkowy, bo po raz pierwszy sprawdzano wiadomości i umiejętności uczniów wynikające z nowej podstawy programowej. Najpierw, o godzinie 900 rozpoczął się egzamin z języka polskiego i matematyki. Trwał on 80 minut. Po przerwie (również po raz pierwszy) odbyła się druga część egzaminu. Tym razem sprawdzano wiedzę uczniów z zakresu języka obcego nowożytnego. Ta część egzaminu trwała 45 minut. Sprawdzian miał formę pisemną. Przystąpienie do niego jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej, ale nie określa się minimalnego wyniku, jaki uczeń powinien uzyskać, toteż sprawdzianu nie można nie zdać. Zadania z języka polskiego i matematyki miały jak zwykle formę zamkniętą i otwartą. Wśród zadań otwartych z języka polskiego znajdowała się dłuższa wypowiedź pisemna. Zadania z języka obcego nowożytnego miały formę zamkniętą. Wyniki sprawdzianu będą znane za kilka tygodni.

Relacja i zdjęcia: p. Piotr Makara.Sprawdzian szóstoklasistów

Sprawdzian szóstoklasistów

Sprawdzian szóstoklasistów

Sprawdzian szóstoklasistów

Zespół Szkół w Starym Targu, ul. Główna 37, 82-410 Stary Targ, tel./fax 552776222 | zsstarytarg@interia.pl