Zespół Szkół w Starym Targu


IdĽ do tre¶ci

Wieczornica


      Dnia 20 lutego 2015 roku uczniowie klas II i III uczestniczyli w wieczornicy z okazji rocznicy ¶mierci Patrona Szkoły - Franciszka Jujki. Spotkanie przybliżyło postać tego wielkiego Polaka a także skłoniło do refleksji nad podejmowaniem działań, zarówno dorosłych jak i dzieci, aby nigdy więcej nie było na ¶wiecie wojen. Uczniowie zostali zapoznani z wybranymi utworami Franciszka Jujki - pisanymi pod pseudonimem Lech Malbor. ¦piewano piosenki o zabarwieniu patriotycznym - wykorzystane wcze¶niej na jubileuszu Szkoły. Pogadankę przeprowadziła wychowawczyni klasy III. Na koniec uczniowie udali się do miejsca pamięci Patrona, by złożyć kwiaty i zapalić symboliczny znicz pamięci. Tak uczczono Patrona Szkoły - bohatera narodowego w rocznicę jego ¶mierci.

Relacja i zdjęcia p. Janina Wi¶niewska


Wieczronica

Wieczronica

Wieczronica

Zespół Szkół w Starym Targu, ul. Główna 37, 82-410 Stary Targ, tel./fax 552776222 | zsstarytarg@interia.pl